Ahead logoIdˆ©utvecklingAnalysUppdragKontakt 

När omvärldsanalysen är gjord vet du vilka verkliga behov marknaden har. Nästa steg i din affärsutvecklingsprocess är att fördjupa denna kunskap för att identifiera olika affärsmöjligheter. På Ahead hjälper vi företag och organisationer att utveckla förmågan att fatta genomtänka strategiska beslut och att vidmakthålla och utveckla sina affärsdrivande processer.

 
 

Några av våra kompetensområden:

Kommersialiseringsstrategi
Varumärkesstrategi

 

Affärsutveckling
Verksamhetsutveckling