Ahead logoIdˆ©utvecklingAnalysStrategi

Några exempel på våra uppdrag. Vad kan vi göra för dig?

 

Berotec | Affärsutveckling och ansvar för uppstart av bolagets verksamhet i regionen. Etablering och marknadsföring av konceptet för rekrytering av konsulter och kunder. Läs mer på www.berotec.se

Peseq AB | Idé- och produktutveckling av räddningslina för evakuering. Projektledning för kommersialiseringsfasen med bl a val av affärsmodell, kundbearbetning, affärs- och logistiksystem. Läs mer på www.peseq.se

AntiOxal | Kommersiell projektledning, framtagning av marknadsbudskap och säljstrategier. Framtagning av ansökningshandlingar för Vinnovas program Verifiering för tillväxt, Fokus Verifiering och Vinn Verifiering.

Mericon Svenska AB | Konsultation kring rekrytering av säljpersonal.